سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

سرلوحه ی سوم : من و تیر های دشمن
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸  

مقدمه ی امام علی (علیه السلام) : همانا شما (خوارج تنگ نظر) بد ترین مردم هستید ، شما تیر هایی هستید در دست شیطان که از وجود پلید شما برای زدن نشانه ی خود استفاده می کند و به وسیله ی شما ، مردم را در حیرت و تردید و گم راهی می افکند.(نهج البلاغه)

مقدمه ی شهید مطهری : تنگ نظری مذهبی از خصیصه های خوارج است ، اما ام روز آن را باز در جامعه ی اسلامی می بینیم . این همان است که گفتیم خوارج شعارشان از بین رفته و مرده است، اما روح مذهب شان کم و بیش در میان بعضی افراد و طبقات هم چنان زنده و باقی است . بعضی از خشک مغزان را می بینیم که جز خود و عده ای بسیار معدود مانند خود ، همه ی مردم جهان را با دید کفر و الحاد می نگرند ودایره ی اسلام و مسلمانی را بسیار محدود خیال می کنند

از : بلال حبشی قمی

به : مسئولین زندان "که ریزک" و برخی دیگر  که  از روی بی تدبیری شان خون به دل ره برم کردند

خون به دل ره برم کردید ، چه گونه از خطای تان در گذرم ؟ می خواهم بدانم جرم محسن روح الامینی چه بود ؟ جز حضور در یک راه پیمایی غیر قانونی؟ آیا سزای حضور در یک راه پیمایی غیر قانونی مرگ است؟ آخر چرا تعصب شما در عقاید تان و بی تدبیری تان ، باید این چنین در عمل تان بروز کند تا خدمت صادقانه ی هم قطاران تان را زیر سوال ببرید؟

مرتب نگویید تقصیر بر گردن سران آشوب بود و هادیان آن . حساب آنان سوای شماست . آنان در ابتدای کار ، تکلیف شان را با نظام معین کردند . از همان ابتدا از ره بر تبری جستند . همان ابتدا از کسوت نفاق در آمدند و روی دیگر شان را آشکار نمودند و خواسته یا ناخواسته تحت لوای بی گانه گان قرار گرفتند . و در همان زمان کوس رسوایی شان به صدا در آمد و ملت می رفت تا بپذیرد حقیقت تلخی را که برخی رفقای اسبق نظام ، اکنون در جبهه ی اپوزوسیون قرار گرفته اند.

 ولی ناگهان شما صحنه را بر هم زدید . بی تدبیری شما در رفتار با چند جوان ، زمینه ای را فراهم کرد که گنه کاران از بار گناهان شان شانه خالی کنند و حق شکنان صاحب حق شوند . یک رفتار بد در زمانی حساس خوراک داد به اجنبی . رادیوی بی گانه که می رفت تا اقرار به شکست در پروژه ی مخملی اش کند ، ناگاه موضع­ش را تغییر داد . و شد دل سوز ملت ایران . و عوامل­­ش در داخل شروع کردند به بزرگ نمایی و اغراق و تهمت و افترا و تهییج احساسات پاک جوانان که کشته گان 80 نفرند و ایران در شرایطی بدتر از طاغوت است و تجاوز جنسی و الخ .

و شما بهانه ای بودید که به دست دشمن داده شدید . و تعصبات شما تیری برای دشمن ساخت که هدف­ش نظام مقدس جمهوری اسلامی بود . چگونه ببخشم شما "شرذمه قلیلون" را که به پای کل نظام نوشته شدید؟

 تمت.

تذکر: بسم الله الرحمن الرحیم را در اول نامه فراموش نکرد بودم و خدا نیز آن را در اول سوره ی برائت (توبه) فراموش نکرده بود .

طریق الوسطی :

 طریق الوسطی هیچ گاه فریب خوردگان نفاق را کافر نمی خواند . هیچ گاه یک جوان را به خاطر اختلاف نظر و حتا تفاوت در برخی اصول ،از جرگه ی مسلمانی خارج نمی کند .

طریق الوسطا "کیس" است. خوراک به بی گانه نمی دهد. تمام جوانان وطن را برادر خود می داند . و برادران­ش را پند می دهد به خاطر خطاهاشان . و تعصبات را فدای وحدت نمی کند.

حتا اگر در گوشه و کنار، او را متعصب و متحجر و بی سواد و... بخوانند، یوسف وار از خطای برادران­ش می گذرد و هنوز به آنان عشق می ورزد . لیکن هنوز عقایدش پا برجاست.

 

پس از خواندن نظر دادن را فراموش نکنید ، حتا اگر نظرتان نمی آید!!!


کلمات کلیدی: ندارد