سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

سر لوحه ی پنجم: من او و نواب صفوی
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸  

بخشی از من اوی امیر خانی مربوط به مرحوم نواب صفوی

page1page2page3

 من او - صفحات 234 تا 236

شرمنده ! نه وقت تایپ ش روداشتم و نه حال ش رو . حیف هم بود که این پست رو در سال روز گرامی داشت نواب نذارم . خودتون یه جوری از روی عکس ها بخونید!

در انتها صلوات و فاتحه ای هم برای مرحوم آ سید مجتبا میر لوحی (نواب صفوی) بفرستید.


کلمات کلیدی: ندارد