سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

سر لوحه ی نهم : من و فیل ترینگ
ساعت ٢:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩  

وب لاگ نا قابل من یک ماهی توسط برادران فیلترینگ مسدود شده بود.

پرده اول :

اگر آدم روشن فکر و با شخصیت و با شعور و کم... (1) بودم ، باید در اولین پست ممکن ، فحش را می کشیدم به اذناب و اجداد فیل ترگران !

لیکن از آن جا که انسان متحجر و خشک مغزی و کا... (2) هستم ! نه تنها به انسداد وب لاگ خود ( و حتا انسداد روده ی خود ! ) اعتراضی ندارم بل که خوش حالم که افتخار فیل تر شدن توسط نظام جمهوری اسلامی هم در پرونده ام ثبت شد ! و مفتخرترم که در این مدت حتا یک بار به خود اجازه ورود به وب لاگ با فیل تر شک... (3) را ندادم  و با پی گیری قانونی مطالبات م به خواسته ام رسیدم.

پرده دوم :

اصلاً به من چه که امیر خانی لال مانی گرفته ؟ جور خفه قان امیر خانی را هم باید بچه بسیجی ها بدهند ؟ اگر مردید (به فتح میم) وب گاه خود امیر خانی را فیل تر کنید که سرلوحه قبلی مرا (که به خاطرش فیل ترم کردید) عیناً و بدون هیچ اجازه ای ( کانه کر...(4)! )  در ارمیا دات آی آر منتشر کرد.

دندم نرم که دیگر این سه حرفی خانه مان سوز ( سک...(5) ) را در وصف هیچ کتاب یا فیلمی ننویسم . گیریم که سر تا سر سینما را همین سه حرفی بگیرد یا از لای برگه های نشورات بوی فحل بلند شود . اصلاً کافه پیانو آن قدر بی ...(6) است که لیاقت همین سه حرفی خانه مان سوز را هم ندارد.

حالا دیدید بسیجی خامنه ای در همه جا مظلوم است . دیدید گم نام تر از بسیجیان خمینی ، بسیجیان خامنه ای هستند ؟ اصلاً در تاریخ هر کس از حق دفاع کرده مظلوم بوده . ربطی هم به هیچ دولتی ندارد.

پا ورقی ها :

1- کمال گرا

2- کاهل نماز

3- بشکن بشکنه بشکن! من نمی شکنم بشکن

4- کرم خاکی کور بی بصیرت

5- زرنگید؟! دوباره بنویسم که فیل تر بشم؟!!!

6- هر چه می خواهد دل تنگت بـ... !!!


پس نوشت :

1- از این به بعد باید به این سه نقطه ها عادت کنید ، قضیه ی مار گزیده است و ریس مان‌ سیاه و سفید!!!

2- باز هم آقا غافل گیرمان کرد با انتخاب نام سال . حکمت را به اوج رسانده این ماه پاره .

3- کدام تبریک ؟ کدام عید ؟ کدام عزا ؟ تا وقتی یه مسجد وسط دو تا مثلت اسیره ؟ و تا وقتی که جهان در n ضلعی انتظار اسیره ؟


کلمات کلیدی: ندارد