سرلوحه های موج چهارم

الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطا هی الجاده

سرلوحه هجدهم : یک سوال کودکانه
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩  

سی چهل کتاب و چند لوح از دفتر آیت الله مکارم برای دفتر جامعه اسلامی مان گرفتم .

داداشم که این همه کتاب و لوح را دیده بود با تعجب پرسید : چند تومن پول برای اینها داده ای ؟

گفتم : هیچی !

گفت : یعنی هر کس برود دفتر مکارم این همه کتاب به او می دهند ؟

مُهر جاد را نشانش دادم و گفتم : نه ! خاصیت این مُهر است ، این مُهرکه بخورد پای یک نامه ، می شود این کتاب ها.

گفت : یعنی با این مُهر هر دستوری می توانی بدهی ؟

گفتم : مثلا ؟

گفت : مثلا به احمدی نژاد نامه بزنی که من را معاون خودت بکن؟

از آن سوال های کودکانه بود.

گفتم : نه

ولی شک داشتم راست گفته باشم ، شاید با مُهر بتوان معاون اول یک رییس جمهور مکتبی شد. یا شاید با مُهر بتوان 19 سمت در یک دولت گرفت . شاید با مُهر ... یا شاید با مُهره مار ، یا شاید با مِهر ...   

 


کلمات کلیدی: ندارد