طریق الوسطا

بسم الله الرحمن الرحیم

رب ادخلنی مدخل صدق 

 

به وب لاگ  «سر لوحه های موج چهارم» خوش آمدید

 

در آمد : 

                    شهید مطهری در انسان کامل مکاتب بشری را مورد نقد قرار می دهد و بعضی را با دلیل برتر از دیگری می داند و لیکن اعتقاد دارد که طریق کمال تنها طریق ولایت است .

               طریق الوسطی که همان طریق ولایت است ، چپ و راست نمی شناسد . پابند اصول است و کشور را ملزم به اصلاح می بیند . پس نقد می کند دولت را ، مجلس را ، نهادها و سازمان ها را . همان گونه که ره بر نقد می کند . حمایت می کند آن که را ره بر حمایت کند ( تا زمانی که ره بر حمایت اش کند) و دوست می دارد آن را که ره بر دوست بدارد .و موج چهارمی ها ( موج چهارم، تصفیه شده ی موج سوم است) همه ی وجود خود را اسیر کمند ابروان ره بر می بینند و سعی شان یاری اوست .

              واین وب لاگ کوچک در فضای نابه سامان و ناهنجار وب ، فقط به جهت ایفای مسئولیت است، هر چند تاثیرش ناچیز باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید