سرلوحه نوزدهم : نقدکی بر شکست حصارها (فرار از زندان!)

فرار از زندان (prison break) را چند روز پیش تمام کردم .

حین تماشا نقد هایی بر آن نوشته بودم که گفتم بد نیست آن را این جا بگذارم که اگر احیانا کسی در این دنیای تمجید از سریال اینترنت ، دنبال نقد این سریال گشت (البته جز نقد دکترنا عباسی علیه الصلاه و السلام) دنیای مجاز ، حرفی برای گفتن داشته باشد:

دانلود چند صفحه نقد سرپایی

ولی بالا غیرتا عبارت "شکست حصار" از "فرار از زندان بهتر نیست ؟! (هم به لحاظ تحت اللفظی و هم به لحاظ ادبی)

ضمنا ام روز رفتیم دیدار دانشجویی آقا در قم . ای کاش حوصله تک نگاری داشتم . چه قدر دیدارای دانشجویی امام خامنه ای باحاله . با تیکه ی که آقا به رشوه شهرام و بوسه ش به دست کروبی انداخت چه قدر حال کردن بچه ها !!!

/ 0 نظر / 22 بازدید