سر لوحه شانزدهم : آهای بی شمارها !

دل م برای ش سوخت

کسی  اطراف او نبود

 جز چند نفر پیرمرد

          - از آن پیرهایی که نه به اصالت شخص

                  که فقط با یافتن یک قبر

                       - شاید حتا قبر "سیف الاسلام و المسلمین" طلحه -

                                                  سه انگشت خود را بر زمین می گذارند -

در آن جا اما

                                         خبری از سبز ها نبود

 جایی که درست در قطعه کنارش

                                         جوان موج می زد

آهای بی شمارها !

                     هنوز یک سال نگذشته

                                        بزرگ تان غریب افتاده !

آهای بی شمار ها !

                      نگویید مرده پرست نیستم

                                           که سال گذشته

                                                   72 مرده - هم چون بت -

                                                                   ساختید و پرستیدید

                              و "ندا"ی بت بزرگ تان

                                          از statue of liberty  نیز فراتر رفت

آهای بی شمارها !

                    در خانه ی بی بی باز است

                                     بی بی چپ و راست نمی شناسد

اگر هم با بی بی قهرید ؛

      لا اقل

                  " به داد پدر معنوی تان برسید !!! "

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
محسن

تو همون بي ادبي نيستي كه به رضا اميرخاني فحش داده بودي؟! اه اه اه!