پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

سرلوحه هفدهم : پاسخی بر یک مقاله

  پاسخی به یک تشکیک درباره انقلاب رنگی در ایران که در آدرس زیر موجود است : http://rasago.wordpress.com/2010/08/30/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D8%9F/ به عنوان یک افسر جنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید